Privacy Policy

Stella Agency, gevestigd aan de Begijnekade 20, 3512 VV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden privacy belangrijk voor de bezoekers van onze website. Vandaar dat we u vragen even de tijd te nemen om aandachtig ons privacybeleid door te nemen.

Stella Agency respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons direct verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens (doorgegeven via telefoon, email en/of contactformulier) zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Contactgegevens:
Stella Agency, gevestigd aan de Begijnekade 20, 3512 VV Utrecht, 030 879 2916, info@stella-agency.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stella Agency verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stella Agency verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Ras/afkomst, i.v.m. opdrachten kan hiernaar gevraagd worden.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stella-agency.nl dan verwijderen wij deze informatie.
– Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen voor kinderen. Dut nummer hebben wij nodig voor communicatie naar de arbeidsinspectie.

Stella Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De afhandeling van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Stella Agency verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stella Agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stella Agency) tussen zit. Stella Agency gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: planningsysteem Shooble met daarin persoonsgegevens en informatie over bij ons ingeschreven hostesses en contactgegevens over onze klanten.
Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van Stella Agency. Wij hebben gegevens van de hostesses nodig om je op de juiste wijze te presenteren aan onze klant en voor de administratieve afhandeling van een opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stella Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, ben je zelf ter allertijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je gegevens dan verwijderen van onze site/zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen naar info@stella-agency.nl onder vermelding uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stella Agency verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stella Agency gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wat wij o.a. gebruiken is Google Analytics, functie anonieme website statistieken, bewaartijd 2 jaar en Youtube, Op onze site en social media.
Het kan zijn dat Youtube extra gegevens verzameld wanneer een gebruiker kiest voor het afspelen van een video.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stella Agency. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stella-agency.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stella Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stella-agency.nl.